19 septembrie 2014     În conformitate cu planul de activități pentru anul 2014, vineri 19 septembrie, s-a desfășurat adunarea trimestrială a membrilor Clubului Amiralilor.

     Ca o premieră, activitatea s-a desfășurat în garnizoana Mangalia, prilej cu care s-a desfășurat o vizită de informare la Școala de Aplicație a Forțelor Navale. Prin deosebita amabilitate a gazdelor, au fost prezentate noile facilități puse la dispoziția ofițerilor, maiștrilor militari și soldaților și gradaților profesioniști, precum și noile metode de organizare și desfășurare a proceselor modulare de formare și perfecționare.

     Cu același prilej s-a exemplificat reala și eficienta cooperare cu celelalte categorii de forțe, prin organizarea și conducerea unor cursuri specifice necesare pregătirii multidisciplinare.

     Activitatea s-a încheiat prin realizarea unui schimb de experiență împreună cu comandanții unităților din garnizoana Mangalia.