29 martie 2014

Pe data de 29 martie 2014 a avut loc Adunarea Generală Anuală a Asociației "CLUBUL AMIRALILOR". În sala de ședințe "Elite" a Căminului Militar nr.2 din Constanța, a avut loc pe data de 29 martie 2014, adunarea generală a membrilor Clubului Amiralilor, condusă de dl. viceamiral (r) Dorin Dănilă, președintele Clubului.

Dl. viceamiral (r) Dorin Dănilă, președintele Clubului, a prezentat ordinea de zi și a dat citire raportului de activitate pe anul 2013 precum și proiectului de program pentru anul 2014. Secretarul clubului, dl. Romeo Atițoaie, a prezentat execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul precedent, propunerile de buget pentru anul în curs și a dat citire raportului întocmit și certificat de cenzor privind activitatea economico-financiară pe anul 2013.

Pe timpul ședinței, s-a păstrat un moment de reculegere în amintirea celor ce au fost Viceamiralul (r) Constantin Iordache și contraamiral de flotilă (r) Ionescu Doru Alexandru care au decedat în luna martie, respectiv august 2013.

S-au discutat documentele prezentate și s-au aprobat prin vot planurile și descărcarea de gestiune a Consiliului Director al Asociației "Clubul Amiralilor" pentru anul 2013.

A fost dezbătută și supus votului, modificarea cuantumul cotizației anuale. În urma aprobării de către Adunarea Generală, valoarea devine 250 lei pe an calendaristic.