ACTIVITĂȚI 2005

29 Octombrie 2005
Membrii Clubului Amiralilor vizitează Centrul de Scafandri.

28 octombrie 2005
La invitația domnului contraamiral Gheorghe Marin, Șeful Statului Major al Forțelor Navale, membrii clubului vizitează sediul instituției.

20 Octombrie 2005
Consiliul Director se adresează șefului Statului Major General, dl. general Eugen Bădălan, solicitând ca revista Gândirea Militară Românească să instituie un premiu dedicat lucrărilor cu tematică navală.
20 Septembrie 2005
Generalul mr. Teodor Frunzeti răspunde că cele cinci premii: General Ștefan Fălcoianu, General Constantin Hârjeu, Mareșal Alexandru Averescu, General Ion Sichitiu, locotenent-colonel Mircea Tomescu, sunt suficiente și acoperitoare pentru întreaga gamă a compartimentelor științei militare, indiferent de categoria de forțe și arme și nu este oportună constituirea unui premiu numai pentru marină.

23 August 2005
Consiliul Director se adresează în scris președintelui Consiliului Editorial al revistei Gândirea Militară Românească, dl. general mr. Teodor Frunzeti, prin care presupune ca pe lângă actualele premii anuale ale revistei să se acorde și un premiu pentru lucrările care tratează domeniul naval al științei militare, intitulat "Viceamiral Constantin Bălescu".

14 August 2005
Șeful Șefului Statului Major al Forțelor Navale, dl. viceamiral Gheorghe Marin, cu prilejul aniversării a 145 ani de la înființarea Forțelor Navale, acordă medalii următorilor membri ai clubului: amiral (r) Gheorghe Anghelescu, viceamiral (r) Constantin lordache, viceamiral (r) Virgil Stoica, viceamiral (r) Ion Vochițu. Diplome se acordă contraamiralilor Dumitrache Oprea, Nicolae Postoli, Constantin Nasuia Și generalului Traian Ceteras, diplome .
Amiralul(r) Gheorghe Anghelescu adresează un mesaj cu ocazia sărbătoririi Zilei Marinei Române.
Domnii Cam.(r) Nicolae Postoli și Ion Vochițu depun din partea Clubului Amiralilor o coroana de flori la monumentul Crucea Marinarilor de pe faleză.

Iulie 2005
Consiliul Director al Clubului Amiralilor adresează ministrului apărării, domnul Teodor Atanasiu, mulțumiri pentru inițiativa de a aduce submarinul "Delfinul" în stare de operativitate, în scurt timp.

30 Iunie 2005
La festivitatea de absolvire, aspirantului Cătălin-Marcel CÂRNU , șef de promoție al Academiei Navale și maistrului militar cl. a V-a, Adrian ANDRONE, șef de promoție a Școlii de Maiștri, li se înmânează "Cupa Clubului Amiralilor" de catre amiralul (r) Gheorghe Anghelescu - președintele clubului.

19 Mai 2005
Membrii Clubului Amiralilor au vizitat fregata "Regele Ferdinand".

24 Martie 2005
Are loc întâlnirea cu ofițerii cursurilor postacademice de la Academia Navală, pe tema: "Importanța geostrategică a Mării Negre pentru România". Au prezentat referate:
- Amiralul (r) Gheorglie Anghelescu: Cooperarea economică și militară în zona Mării Negre.
- Viceamiral (r) Constantin lordache: Importanța internațională a transportului produselor petroliere în Marea Neagră.
- Contraamiral (r) Constantin Nasuia: Mediul de securitate din statele limitrofe Mării Negre.