ACTIVITĂȚI 2008

31 Iulie 2008
La festivitatea de absolvire a Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și Școlii de Maiștri de Marină Amiral Ioan Murgesc, "Clubului Amiralilor" a acordat premii șefilor de promoții:
- aspirant : Florin Costel GHEORGHE
- economist-inginer : Andreea VERDEȘ
- maistru militar cl.V Roxana-Maria DAN

29 Iunie 2008
"Clubul Amiralilor" suferă o grea pierdere, prin trecerea în neființă a președintelui său, amiralul (r) Gheorghe Anghelescu. Corpul neînsuflețit a fost depus în sala de protocol a Comandamentului Flotei, apoi a fost dus pe ultimul drum, cu onoruri militare, la Cimitirul Central Constanța.
04 Iunie 2008
Membri ai "Clubului Amiralilor" împreună cu 18 studenți, anul IV, de la Academia Navală Mircea cel Bătrân au vizitat Centrala Atomoelectrică Cernavodă. Delegația a fost primită de directorul instituției, care a prezentat, pe scheme, funcționarea unui reactor nuclear, apoi, însoțiți de șeful sectorului de relații publice au vizitat sala de comandă și control.

16 Aprilie 2008
La Cercul Militar Național, București, a avut loc festivitatea de decernare a premiilor "Clubului Amiralilor", pentru cele mai valoaroase lucrări cu tematică de marină editate în anul 2007.
S-au acordat următoarele premii:
1. Premiul "Viceamiral Ioan Bălănescu" în domeniul Teorie și artă militară navală.
- Premiul special s-a acordat Statului Major al Forțelor Navale pentru lucrarea "The importance of the Danube river for the North Atlantic Treaty Organization and the European Union".
S-au mai acordat premii domnilor:
- Viceamiral (r) Constantin IORDACHE pentru cartea "Elemente de artă militară maritimă";
- Comandor dr. Ion CUSTURĂ pentru cartea "Modalități de operare și apărare a intereselor României în zona Mării Negre";
- Comandor drd. Mircea MICU pentru "Operațiuni maritime multinaționale".
2. Premiul "Viceamiral ing. Grigore Marteș" în domeniul știință și tehnică de marină.
- Premiul special s-a acordat cdor(r) prof.univ.ing.dr. Francisc BOZIANU pentru manualul "Tratat de echipamente de navigație".
-S-au mai acordat premii:
- Comandorului dr. ing. Alexandru DRAGALINA pentru manualul "Mașini și instalații navale";
- Comandorului ing. dr. Gheorghe SAMOILESCU pentru cartea "Sisteme cu autonomie energetică pe Dunăre".
- Conferențiar ing. Dumitru DASCĂLU pentru manualul "Mecanisme și organisme de mașini".
3. Premiul "Viceamiral dr. Constantin Preda-Funățeanu" în domeniul Legislație maritimă și fluvială".
- Premiul special s-a acordat conf. univ. dr. Constantin ANECHITOAE pentru cartea "Introducere în dreptul portuar".
S-au mai acordat premii:
- Conf. univ. dr. Gheorghe ALECU și conf. univ. dr. pentru cartea "Probleme Juridice și manageriale în operațiuni portuare";
- Prof. univ. dr. Gheorghe BĂTRÂNCA pentru cartea "Interacțiunile din sistemul navă, armator și operator portuar".
4. Premiul "Colonel de marină Mihail Drăghicescu" în domeniul Istorie navală, geografie maritimă și fluvială.
- Premiul special s-a acordat contraamiral (r) George PETRE și Georgeta BORANDĂ pentru cartea "Noi contribuții la studierea Războiului pe Dunăre 1877-1878".
S-au mai acordat premii:
- Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA pentru cartea "Portul Constanța între tradiție, actualitate și perspective";
- comandor (r) Nicolae ȘTEFAN și comandor (r) Nistor MITEA pentru monografia "Promoția 1957 a Școlii Militare Superioare de Marină";
- Gabriel - Felician Croitoru pentru cartea "Evoluția portului Giurgiu de la origini până în 1945".
5. Premiul "Comandor și C.L.C. Gheorghe Balaban" în domeniul "Navigație, transport maritim și activități portuare."
- Premiul special s-a acordat comandor (r) Iuliu Augustin SÂNCRĂIAN pentru manualul "Scenarii de navigație simulată și cinematică navală".
S-au mai acordat premii:
- conf. univ. dr. Constantin Paulică ARSENIE pentru cartea "Management și administrarea navei".
- comandor (r) Ion Milan și Adrian DRAGUȘAN pentru cartea "Porturi și căi navigație".
6. Premiul "Comandor Eugeniu Botez" în domeniul "Publicistică de marină".
- Premiul special s-a acordat Statului Major al Forțelor Navale pentru "Buletinul Forțelor Navale nr.7/2007".
S-au mai acordat premii:
- Comandorului Virgil DOSPINESCU și căpitanului Iulian MOISE pentru, cartea "Securitate prin democratizare în zona Mării Negre";
- Contraamiralului (r) George PETRE pentru cartea "Rememorări la Malul Mării";
- Colectivului de redacție al Revistei Marina Română pentru numerele publicate în anul 2007;
- Colegiului de redactori ai Revistei "Timona", editată de Liga Maiștrilor Militari de Marina, pentru numerele publicate în anul 2007.
Cu acelați prilej, "Clubul Amiralilor", de comun acord cu Statul Major al Forțelor Navale, a acordat locotenent-comandorului Adrian LUPAȘCU, premiul "Ofițerul anului 2007", pentru activitatea desfășurată ca scafandru de luptă în cadrul aplicațiilor și exercițiilor multinaționale NATO.

24 Februarie 2008
Are loc adunarea generală anuală. Președintele "Clubului Amiralilor" , amiralul Gheorghe Anghelescu a prezentat Darea de seamă privind activitatea desfășurată de Consiliul Director și membrii clubului în perioada 26.05.2007 – 24.02.2008.
Printre cele mai importante activități la care au participat membrii "Clubului Amiralilor" în această perioadă, au fost:
- 4 activități științifice la Academia Navală,
- 6 activități comemorative la care au fost depuse coroane de flori;
- 5 expuneri muzeistice, din care 3 militare;
- 7 activități culturale și lansări de carte la Cercul Militar Constanța;
- 6 festivități prilejuite de sărbători naționale;
Cu acest prilej, domnului contraamiral de flotilă Dorin Dănilă, șeful Statului Major al Forțelor Navale i s-a conferit titlul de "președinte de onoare" al Clubului Amiralilor".