ACTIVITĂȚI 2009

31 iulie 2009
Cu prilejul desfășurării festivității de absolvire a cursurilor Academiei Navale Mircea cel Bătrân și a Școlii Militare de Maiștrii a Forțelor Navale, președintele Clubului, Viceamiral (r) Constantin Iordache inmânează premiile clubului următorilor șefi de promoție:

 
- Aspirant Traian Mihai Ștefănescu
- Aspirant Claudiu Ciprian Udrea
- Maistru militar cl.V-a Elena Raluca Cioroianu

7 mai 2009
La Casa Centrală a Armatei din București are loc festivitatea de acordare a premiilor atribuite de Club pentru lucrările cu tematică de marină publicate în 2008.
Cu același prilej consiliul director a stabilit ca premiul "Ofițerul Anului 2008" să fie acordat domnului maior (infanterie marină) Marius Gheorghescu.

28 martie 2009
Are loc Adunarea Generală a membrilor Clubului Amiralilor. In cadrul acesteia președintele prezintă dare a de seamă, execuția bugetului anual și propunerile de plan și de buget.