ACTIVITĂȚI 2010

18 decembrie 2010
La căminul militar Constanța are loc întâlnirea anuală a membrilor, împreună cu soțiile, la care se oferă cadouri simbolice mebrilor care au împlinit vârste jubiliare. Participanții au audiat cântece tradiționale interpretate de fanfara Forțelor Navale.

12 Noiembrie 2010
Membri ai Asociației participă la lansarea cărtii "Elita armatei regale române în rezistența anticomunistă", autor comandor dr. Marian Moșneagu, la Academia Navala.

6 Noiembrie 2010
Membri ai Asociației participă la ceremonia ocazionată de aniversarea a 55 de ani de la înființarea divizionului 50 corvete.

28 octombrie 2010
Vicemiaral (r) Constantin Iordache, președintele clubului, înmânează contraamiralului de flotilă Alexandru Mîrșu brevetul de membru al asociației amiralilor.

21-22 Octombrie 2010
Cu prilejul aniversării a 150 de ani de înființarea primei formațiuni a marinei militare, membrii clubului participă la parada de pe faleză, la momentul evocator 1860 de la Academia Navală și lansarea de carte la sala Elite a Căminului Militar Constanța.

16 octombrie 2010
Membri ai Clubului participă la festivitățile prilejuite de aniversarea a 20 de ani de la înființarea Ligii Maiștrilor din Marina Militară.

9 iunie 2010
La sediul Flotei este găzduită festivitatea de acordare a premiilor anuale ale Clubului Amiralilor pentru cărțile publicate în anul 2009. Ceremonia a fost deschisă de contraamiral dr. Aurel Popa - comandantul Flotei.

După festivitate, premiații însoțiți de membrii clubului au vizitat fregata Regina Maria.

3 iunie 2010
Membri aii clubului fac o vizită la batalionul de infanterie marină și cetatea Enisala.

7 mai 2010
Are loc adunarea generală a Asociației care este condusă de contraamiral Dorin Dănilă, președintele de onoare al acesteia. Președintele Asociației prezintă darea de seamă, execuția bugetului și proiectul planului de activități. Urmează discuții și aprobarea documenelor intocmite de consiliul director.

Cu acest prilej adunarea aproba completarea Consiliul Director în urma retragerii contaamiralui (r) Mircea Rusmănică din conducerea clubului. Consiliul are următoarea alcătuire:
- președinte: viceamiral (r) Constantin Iordache
- vicepreședinte: contraamiral de flotilă (r) Virgil Dospinescu
- membri: viceamiral (r) Petru Anghel, viceamiral (r) ing Ion Alexandru Plăviciosu, și contraamiral (r) Constantin Nasuia.

3 iunie 2010
Membri ai clubului fac o vizită la batalionul de infanterie marină și cetatea Enisala.

9 iunie 2010
La sediul Flotei este găzduită festivitatea de acordare a premiilor anuale ale Clubului Amiralilor pentru cărțile publicate în anul 2009. Ceremonia a fost deschisă de contraamiral dr. Aurel Popa - comandantul Flotei.

După festivitate, premiații însoțiți de membrii clubului au vizitat fregata "Regina Maria".