ACTIVITĂȚI 2012

15 decembrie 2012
Are loc festivitatea de sfârșit de an, organizată de membrii Clubului care își aniversează ziua de naștere în trimestrul IV și înmânarea brevetului de membru al "Clubului Amiralilor" domnilor : contraamiral de flotilă Learschi Sorin, contraamiral de flotilă Chițac Vergil și contraamiral de
flotilă în retragere Caragea Mircea.

14 decembrie 2012
Membri ai Clubului au fost prezenți la ceremonia desfășurată în Portul Militar Constanța cu prilejul sosirii din misiune a Fregatei "Regele Ferdinand", după ce a participat, în perioada 1 octombrie - 30 noiembrie, la operația Uniunii Europene "ATALANTA" de luptă împotriva pirateriei navale în Golful Aden.

13 decembrie 2012
La căminul militar nr.2 Constanța are loc întâlnirea anuală a membrilor Asociației "Clubul Amiralilor" cu Șeful Statului Major al Forțelor Navale. Cu acest prilej, muzica militară a Forțelor Navale a prezentat un program de colinde și muzică adecvată sărbătorilor de iarnă.

1 decembrie 2012
La festivitatea de absolvire a Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" și Scolii de Maiștri Militari a Forțelor Navale " Amiral Ion Murgescu", Asociația "Clubul Amiralilor" oferă câte o plachetă (în casetă) șefilor de promoție :
- Aspirant MUȘAT Elena Alexandra;
- Maistru militar clasa a V-a RUSU Ionela.

1 decembrie 2012
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României , Asociația "Clubul Amiralilor" a depus coroane de flori la Monumentul Eroilor din primul Război Mondial din Cimitirul Central Constanța și la Monumentul Eroilor din centrul municipiului Mangalia.

27 noiembrie 2012
Prin decret prezidențial se avansează la gradul de contraamiral de flotilă următorii:
- comandor Learschi Sorin – Decret nr.755 / 27 noiembrie 2012;
- comandor Chițac Vergil – Decret nr. 754 / 27 noiembrie 2012,
și la gradul de contraamiral de flotilă în retragere pe comandorul în retragere Caragea Mircea
– Decret nr. 745 / 27 noiembrie 2012.

25 octombrie 2012
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei României, Asociația "Clubul Amiralilor" a depus coroane de flori la Monumentul Eroilor din al doilea Război Mondial din Cimitirul Central Constanța și la Monumentul Eroilor din centrul municipiului Mangalia.

15 august 2012
Membrii Asociației "Clubul Amiralilor" au participat la festivitatile prilejuite de sărbătorirea Zilei Marinei Române, care s-au desfășurat pe faleza din fata Comandamentului Flotei, din Constanța.

14 august 2012
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Marinei Române, Asociația "Clubul Amiralilor" a depus o coroană de flori la monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza Constanței.

29 Aprilie 2012
Cu prilejul Zilei naționale a veteranilor de război, în organizarea comenduirii garnizoanei, în Cimitirul Central Constanța a avut loc comemorarea eroilor neamului și omagierea veteranilor de război din județ.
Din partea Clubului, viceamiral Constantin Iordache (r) și contraamiral Marcel Dragu (r) au depus o coroană de flori la Monumentul dedicat eroilor din cel de al Doilea Război Mondial.
La finalul ceremoniei, cei prezenți a privit defilarea gărzii de onoare a drapelului și plutoanelor de militari, în acordurile marșului interpretat de Muzica Militară a Forțelor Navale.

28 Aprilie 2012
La sala de ședințe din Căminul militar nr.2 din Constanța, are loc adunarea generală a membrilor Clubului Amiralilor. Înainte de a începe ședința, se păstrează un moment de reculegere în amintirea celor ce au fost contraamiral George Petre și viceamiral Ștefan Dinu care au decedat în luna februarie, respectiv martie 2012.
Viceamiralul (r) Constantin Iordache, președintele Clubului, prezintă ordinea de zi și dă citire raportului de activitate pe anul 2011 și proiectului de program pentru anul 2012. Contraamiralul de flotilă (r) Virgil Dospinescu (vicepreședinte), prezintă execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul precedent și propunerile de buget pentru anul în curs și, de asemenea, dă citire raportului întocmit și certificat de cenzor privind activitatea economico-financiară pe anul 2011.
Se discută documentele prezentate și se aprobă prin vot planurile și descărcarea de gestiune a Consiliului Director al Asociației "Clubul Amiralilor" pentru anul 2011.
Sunt dezbătute și supuse la vot, de asemenea, sugestia unor membri de a se schimba denumirea asociației (implicit a statutului) și cuantumul cotizației, de a completa programul de activități și de îmbunătățire a site-lui clubului.
S-a mai discutat și stabilit un colectiv de lucru pentru editarea unei lucrări omagiale dedicate unui alt membru fondator al Clubului. Prin asentimentul majorității membrilor față de această propunere, Clubul Amiralilor dorește a continua să se implice în dedicarea unor lucrări omagiale, așa cum a mai făcut-o în cazul amiralilor Gheorghe Anghelescu și Gheorghe Marin.

21 Aprilie 2012
La invitația colegială a contraamiralului de flotilă (r) Valentin Botezatu, președintele Asociației Absolvenților Academiei Navale Mircea cel Bătrân (Alumni ANMB), viceamiralul (r) Constantin Iordache, contraamiral de flotilă (rtg.) Doru Alexandru Ionescu, contraamiral de flotilă (r) Dan Leahu, CLC Șerban Berescu participă la adunarea generală a asociației ai cărei membri sunt.
După adunare, din partea Consiliul director al Alumni ANMB s-a oferit participanților câte o cupă cu șampanie cu prilejul aniversării a 5 ani de la înființarea Asociației (17 martie 2007).

21 Aprilie 2012
Membri ai Clubului Amiralilor au participat la ceremonialul desfășurat cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înființarea Batalionului 110 Comunicații și Informatică, Mamaia-sat.
În numele președintelui Clubului, contraamiralul de flotilă (r) Virgil Dospinescu dă citire unui mesaj din partea Clubului și înmânează diploma aniversară locotenent-colonelului Ionel Țigănuș, actualul comandant al unității sărbătorite.

28 Martie 2012
La solicitarea comandorului Vasile Chirilă, șeful Școlii de Aplicație a Forțelor Navale, contraamiralul de flotilă (r) Constantin Pora și contraamiralul de flotilă (r) Virgil Dospinescu au prezentat în fața cadrelor unității și a ofițerilor cursanți două teme de actualitate: terorismul pe mare și realizarea securității maritime de către forțele navale. Sursa expunerilor celor doi amirali a constituit-o unele teze de doctorat susținute de ofițeri din Forțele Navale în anul precedent.

23 Februarie 2012
La invitația viceamiralului dr. Aurel Popa, șeful Statului Major al Forțelor Navale, membri ai clubului au participat la festivitatea de decernare a premiilor concursul "Omul Anului 2011 din Forțele Navale", activitate ce a avut loc la Academia Navală.

17 Ianuarie 2012
La sediul funcțional are loc prezentarea site-lui oficial al Clubului Amiralilor, cu configurația initială a acestuia.
Membrii Consiliului Director și alti membri prezenți ciocnesc o cupă de șampanie; membrii Clubului au fost informați privind deschiderea site-lui și adresa de acces la acesta.

14 Ianuarie 2012
Membri ai clubului participă la ceremonia desfășurată la Divizionul 150 Rachete Navale cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea acestuia.