ACTIVITĂȚI 2013

20 aprilie 2013
Are loc ședința lunară de lucru a membrilor Clubului. Se prezintă activitățile desfășurate și se fac propuneri pentru modificarea și completarea statutului Clubului Amiralilor.

30 martie 2013
Are loc Adunarea Generală Anuală a Asociației "CLUBUL AMIRALILOR" care este condusă de Vam. dr. Aurel Popa, Șeful Statului Major al Forțelor Navale și președintele de onoare al clubului. Se prezintă darea de seamă, execuția bugetului, proiectul planului de activități, discuții și aprobarea documentelor întocmite.
Adunarea Generală Anuală a Clubului Amiralilor alege un nou consiliu director:

- Președinte : Vam.(r) Dănilă Dorin
- Vicepreședinte: Cam.fl.(r) Leahu Dan
- Membri:   Vam.(r) Plăviciosu Ion Alexandru
  Cam.(r) Năsuia Constantin
  Cam.(r) ing. Dragu Marcel

21 Februarie 2013
La invitația viceamiralului dr. Aurel Popa, șeful Statului Major al Forțelor Navale, membrii clubului au participat la festivitatea de decernare a premiilor celei de-a treia ediții a concursului "Omul Anului în Forțele Navale", activitate ce a avut loc la Academia Navală.