Amiral (r)
     dr. Gheorghe MARIN

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 1 ianuarie 1952 în orașul Negru Vodă, județul Constanța, jud. Constanța.
• Căsătorit, un copil.

2. STUDII:
• Institutul de Marină "Mircea cel Bătrân". 1970-1974;
• Academia de Studii Economice, Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică, 1987;
• Academia de Inalte Studii Militare – Facultatea Arme, 1978-1980;
• Cursul de strategie și economie a apărării la Colegiul "George Marshal", Germania, 1999;
• Colegiul Național de Apărare, 2000;
• Cursul de strategie pentru generali și amirali la Colegiul NATO, Roma, 2003;
• Masterat în domeniul managementului transporturilor navale, 2002.

3. TITLURI ȘTIINȚIFICE:
• Doctor în științe militare, 1999;
• "Doctor Honorius causa" a Universității "Dunărea de Jos", Galați 2008;
• Profesor universitar asociat la Academia Navală "Mircea cel Bătrân".

4. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1974;
• Contraamiral de flotilă, 2000;
• Contraamiral, 2003;
• Viceamiral, 2005;
• Amiral, 2007.

5. FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
• Comandant serviciu de luptă navigație și transmisiuni pe o navă a Divizionului 133 Vedete Purtătoare de Rachete, 1974-1978;
• Comandant de navă în Divizionul 133 Vedete Purtătoare de Rachete, 1980-1981;
• Ofițer în Secția Operații a Statului Major al Comandamentului Marinei Militare, 1981-1985;
• Șef atelier proiectare- programare din Centrul de Calcul al Marinei Militare, 1985-1989;
• Șef al Centrului de Calcul al Marinei Militare, 1989-1995;
• Comandant al Brigăzii 243 Cercetare și Observare Radioelectronică, 1995-1999;
• Comandant (rector) al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", 1999-2003;
• Director al Statului Major General, 2003-2004;
• Șef al Statului Major al Forțelor Navale, 2004-2006;
• Șef al Statului Major General, 2006.

6. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• Lector universitar la Facultate de Matematică- Informatică a Universității "Ovidius", Constanța 1993;
• Conferențiar universitar la Universitatea "Ovidius" și Academia Navală "Mircea cel Bătrân";
• Profesor universitar, 2000;
• În anul 2002 a obținut dreptul de conducere la doctorat, în domeniul "științe militare" la Universitatea Națională de Apărare "Carol I".

7. PUBLICAȚII:
A publicat 20 de cărți, opt manuale și nouă tratate de specialitate, axate în special pe domeniul managementului militar și al programării calculatoarelor printre care:
• Conducerea în domeniul militar, studii, Editura Militară, București- 1989;
• Eficiența cercetării și mascării, Ed. Militară, București, 1990;
• Câmpul de luptă cibernetizat, Ed. Militară, București, 1991;
• Hotărârea comandantului în viziunea sistemică, Ed. Academiei de Înalte Studii Militare, 1993;
• Riscul și decizia militară, Ed. Militară, București, 1994;
• Puterea maritimă și diplomația navală, Ed. Militară, București 1998;
• Utilizarea forțelor navale în operații de sprijin al păcii, Ed. Academiei Navale, Constanța, 2000;
• Activitatea statelor majore în viziunea forțelor armate NATO, Ed. Academiei Navale, Constanța, 2001;
• Managementul riscului în Marea Neagră, Centrul Tehnic Editorial al Armatei, București, 2005.
• Forțele navale ale lumii în secolul XXI, Editura CTEA, București , 2009;
• Terorismul maritim mit și realitate, Editura CTEA, București , 2010;
• Securitatea energetică. Dimensiuni euroatlantice, CTEA, București , 2010.

8. LA REUNIUNI INTERNAȚIONALE A PREZENTAT:
• Block Sea Cooperation Task Group, 17-Th International Seapower Symposion Degest, Newport, SUA, 2005;
• Intărirea cooperării și securității în zona lărgită a Mării Negre- conferința pe tema creșterii stabilității și stabilității la nivel rergional, Salonic, Grecia 2007;

9. FACE PARTE DIN MAI MULTE ASOCIAȚII ȘI CONSILII:
• Academia Oamenilor de Știință din România;
• Asociația Internațională a Profesorilor de Marină;
• Asociația Balcanică a Mediului (BENA);
• Consiliul științific al Institutului Român de Cercetări Marine;
• Fundația Colegiului Național de Apărare;
• Asociația "George Marshal"România;
• Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare;
• Membru fondator al "Asociației Clubul Amiralilor";

10. DECORAȚII, DISTINCȚII:
• Ordinul Național "Steaua României"în grad de cavaler;
• Ordinul Național "Steaua României"în grad de ofițer;
• Ordinul "Meritul Militar" clasa a III-a, a II-a, I;
• Ordinul "Merito de la Republica Italiano Grande Ufficiale";
• Medalia "Meritul Militar" clasa a III-a, a II-a, I;
• Emblema de Onoare a Armatei Române;
• "Legiunea de Merit" a SUA în grad de comandor;
• Emblema de Merit "Știința Militară" clasa I.

11. ACTIVITĂȚI, MOMENTE IMPORTANTE
În calitate de șef al Statului Major al Forțelor Navale amiralul Gheorghe Marin a inițiat, a pus în aplicare și a finalizat măsuri privind trecerea la profesionalizarea deplină a forțelor navale, începând cu 1 ianuarie 2005. Tot în domeniul transformării structurale și de personal merită amintite măsurile privind reînființarea Secției de vedete fluviale de la Tulcea, promovarea sistemului de pregătire prin cursuri a soldaților și gradaților voluntari, pregătirea în țară și în Marea Britanie a echipajelor pentru cele două fregate tip 22, înființarea Componentei Aeriene în Forțele Navale și eforturile de menținere a entității și unicității învățământului militar de marină de toate nivelurile.
În planul instrucției, al exercițiilor, aplicațiilor și operațiilor, merită amintite inițierea și realizarea participării forțelor navale la operația "Active Endeavour", începând cu anul 2005, precum și prima participare a unei subunități de marină la Forța de Răspuns a NATO – NRF-7, respectiv o grupă de scafandri EOD, certificată în cadrul unui exercițiu, în Insulele Capului Verde.
În anul 2006 Forțele Navale Române au fost implicate la cel mai complex exercițiu naval NATO-PfP organizat în România – Cooperative MAKO, la care au participat 29 de nave de suprafață, un submarin și patru aeronave din 15 țări și observatori din alte patru state.
Pentru încadrarea cu personal calificat a grupului de elicoptere, conducerea SMFN a adoptat soluția pregătirii piloților și a personalului tehnic din rândul ofițerilor și al maiștrilor militari de marină, începând cu luna decembrie 2005.
În domeniul modernizării și înzestrării, a fost elaborată Concepția de înzestrare a Forțelor Navale, iar în baza acesteia au fost propuse și aprobate în Consiliul de Supraveghere a Cerințelor și în Consiliul de Achiziții ale Ministerului Apărării documentele privind achiziția a patru corvete multifuncționale și a patru nave vânătoare de mine. De asemenea, SMFN a elaborat, a supus aprobării și a pus în practică documentele privind participarea la Sistemul de supreveghere la Marea Neagră – SCOMAR și a declanșat realizarea sistemului integrat de comunicații în Forțele Navale. Au fost, totodată, adoptată hotărârea de dotare a fregatelor cu elicoptere PUMA Naval și au fost declanșate procedurile de achiziție pentru acestea.
În calitate de șef al Statului Major General, amiralul Gheorghe Marin a condus finalizarea procesului de eliminare a stagiului militar obligatoriu și de trecere la armata de profesioniști. A fost definitivat cadrul normativ și funcțional pentru realizarea recrutării, selecției și instruirii soldaților voluntari.
Statul Major General a contribuit decisiv la realizarea cadrului conceptual, în vederea continuării procesului de transformare a Armatei României, care a cuprins elaborarea și promovarea către forurile de decizie a unor documente de importanță deosebită pentru prezentul și viitorul armatei. Astfel, a fost promovată și aprobată în Consiliul Suprem de Apărare a țării, în martie 2007, varianta revizuită a Strategiei de Transformare a Armatei României. Prin acest document se prevede, printre altele, că noua structură de forțe și de personal din armată se situează în limita a 90.000 de posturi. Totodată, SMG a elaborat și pus în aplicare planul de implementare a Strategiei de Transformare, Doctrina Armatei României, metodologia și scenariile strategice de întrebuințare a forțelor, Concepția privind traseul în carieră pentru cadrele militare, Concepția de înzestrare și Strategia de înzestrare a armatei României. A fost reorganizat Centrul Național Militar de Comandă și a continuat procesul de restructurare a Statului Major General și structurilor subordonate, în conformitate cu deciziile Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
În anul 2007 au fost operaționalizate două brigăzi, iar în 2010 înființarea a încă două, fapt ce a permis creșterea participării Armatei României la Forța de Răspuns a NATO cu efective de până la un batalion (NRF-11), dar și asumarea participării la grupurile de luptă ale Uniunii Europene. SMG a planificat, organizat, condus și desfășurat operația de securitate terestră, aeriană și navală a SUMMIT-ului NATO de la București, în luna aprilie 2008, aplicațiile ROUEX-09 și DACIA -10, cele mai mari exerciții reale din ultimii ani.
A fost elaborat și promovat conceptul de "program strategic de înzestrare", în care au fost incluse câte două dintre programele de înzestrare ale categoriilor de forțe, astfel: autoturisme de teren blindate și neblindate și transportoare blindate pentru trupe, la Forțele Terestre, avion multirol și rachete sol-aer cu bătaie lungă pentru Forțele Aeriene și corvete multifuncționale și nave vânătoare de mine pentru Forțele Navale.
Meritul amiralului dr. Gheorghe Marin în rezultatele obținute de Armata Română, în perioada când a fost în fruntea ei, este că a inițiat și coordonat colaborarea unei strategii de transformare a armatei, a unei concepții de conducere și înzestrare a acesteia și a altor domenii importante pentru organizarea, instruirea și funcționarea organismului militar.