Viceamiral (r)
  Constantin IORDACHE

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 17 octombrie 1934 în sat Piteasca, comuna Găneasa, judetul Ilfov, a decedat la data de 12 martie 2013;
 Are 2 fii, ofițeri în Marina Militară.

2.STUDII:
• Școala Militară de Ofițeri de marină, promoția 1955;
• Academia Militară Generală, Facultatea de Arme, Secția Marină, 1969;
• Cursul postacademic de perfecționare, 1975 ;
• Cursul postacademic Superior, 1985

3.GRADE:
• Locotenent, 1995;
• Contraamiral, 1984;
• Viceamiral, 1995 cu 2 stele;
• Viceamiral, în retragere cu 3 stele 2007.

4. FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
• Specialist arme sub apă în grupul 2 Dragoare fluviale din Divizionul 519 Dragoare Fluviale, 1955-1958, Giurgiu;
• Comandant al serviciului de luptă arme sub apă pe Distrugătorul 2 (ex. "Regina Maria"), 1956-1958, Constanța;
• Ofițer cu armele sub apă în statul major al Divizionului 111 Dragoare Radă, Sulina, 1958-1960;
• Comandant al Dragoarelor de Radă, 18,19,27 din Divizionul 174 Dragoare Radă, 1960-1964, Tulcea;
• Șef de Stat Major al Divizionului 131 Nave Auxiliare, 1964-1966, Tulcea.
• Șef al Statului Major al Divizionului 339 Vânători Submarine, 1969-1971, Mangalia;
• Comandant al Divizionului 339 Vânători Submarine, 1971-1975, Mangalia;
• Seful secției Organizare-Mobilizare și Planificare-Înzestrare a
Comandamentului Marinei Militare, 1975-1979, Mangalia;
• Comandantul Brigăzii 24 Fluviale, 1979-1983, Brăila;
• Locțiitor al Comandantului Marinei Militare, 1983-1989, Constanța;
• Șef al Statului Major al Comandamentului Marinei Militare, 1990-1993, Constanța;
• Prim-locțiitor al Șefului Statului Major al Marinei Militare, 1993-1995, Constanța;
• Inspector pentru marină în Inspectoratul General al Ministerului Apărării Naționale 1995-1996, București;
• Trecut în rezervă, 1996.

5. PUBLICAȚII:
• Elemente de strategie maritime, Editura Ex PONTO, Constanța 2000;
• Unele aspecte ale problematicii maritime și fluviale românești, Editura ex. PONTO, Constanța, 2001;
• Tactică Navală, Editura Ex PONTO, Constanța, 2002;
• Pagini din gândirea navală românească interbelică, Editura Ex PONTO, Constanța 2003;
• Acțiunile navelor Marinei Militare în Revoluția din Decembrie 1989, Editura Ex PONTO, Constanța 2004;
• Importanța Dunării pentru NATO și Uniunea Europeană, Editura CTEA, București, 2005;
• Elemente de artă militară maritimă, Editura CTEA, București, 2007;
• "Strategia războaielor maritime din Marea Neagră 1853-1944",Editura CTEA, București, 2008;
• "Pagini din gândirea navală românească 1844-1920", Editura CTEA, București, 2010;
• "Aviația maritimă necesitate stringentă a Forțelor Navale Române", Editura CTEA, București, 2012;

6. DECORAȚII:
• Ordinul "Meritul Militar" clasa a III -a, a II-a, I;
• Ordinul "Steaua Republicii Socialiste România" clasa a III-a;
• Ordinul "Pentru Merite de Aur", oferit de Republica Populară Polonia;
• Ordinul "Pentru întărirea prieteniei de luptă", oferit de URSS;
• Ordinul "A 30-a aniversare a forțelor armate revoluționare", oferit de Republica Cuba;
• Ordinul "Virtutea Maritimă", în grad de cavaler;
• Medalia "Meritul Militar" clasa a III -a, aII-a, I;

7. APARTENENȚĂ LA ASOCIAȚII:
• Este membru al Ligii Navale Române, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere filiala Constanța, Asociația Clubului Amiralilor.

8. ACTIVITĂȚI, MOMENTE IMPORTANTE:
Înainte de 1990, a condus delegații ale Marinei Militare cere participare la aplicații cu nave sau pe hartă, în Marea Neagră cu forțe navale ale statelor Tratatului de la Varșovia.De fiecare dată, a acționat în conformitate cu prevederile Doctrinei Naționale de Apărare de atunci, pentru ca forțele navale române să se subordoneze numai comandamentelor militare naționale.
În timpul Revoluției din Decembrie 1989, a fost la comanda Marinei Militare și începând cu 22 decembrie, când întregul personal și-a manifestat adeziunea la țelurile revoluției, și-a asumat responsabilitatea pentru apărarea zonei maritime și fluviale, prin scoaterea navelor din porturi și intrarea acestora în depozitele de apărare. A fost declanșată operațiunea pentru apărarea zonei maritime și fluviale, având ca obiectiv principalele porturi și platforme petroliere marine, barajele, ecluzele și podurile de pe Dunăre. Forțele navale, maritime și fluviale, au rămas în acest dispozitiv de apărare până către sfârșitul lunii ianuarie 1990, asigurând desfășurarea navigației maritime și fluviale în deplină siguranță.
După 1990 a militat pentru extinderea colaborării și cooperării cu forțele navale ale statelor membrelor NATO și a condus aplicatii și exerciții în cadrul Parteneriatului pentru Pace. A condus marșul "Escortorului 281" în anul 1991, prima navă de luptă românească, care ieșea din Marea Neagră după Al Doilea Război Mondial, făcând escale în porturi mediteraneene ale Franței și Italiei, iar în 1994 în Egipt și Siria.
A reprezentat Marina Militară la Simpozioanele Puterii Maritime, din 1993 și 1995, la Newport, SUA.
În cadrul Colegiului Director al Clubului Amiralilor a avut inițiativa înființării premiului "Ofițerul Anului"și premierea anuală a cărților cu tematică de marină. Ca președinte al Clubului Amiralilor a organizat mai multe activități în comandamente și unități pentru prezentarea celor mai valoroase teze de doctorat și lucrări care vizează dezvoltarea și modernizarea forțelor navale ale României.

     Viceamiralul Constantin Iordache s-a născut la 17 octombrie 1934, în comuna Găneasa, satul Piteasca, Ilfov, fiind fiul lui Marin și al Zoiei Iordache.
     După absolvirea celor patru clase primare, a trecut la gimnaziu, pe care l-a urmat la Liceul Militar București, iar din anul 1948 cursul liceal, la Școala Medie Tehnică de Construcții. După obținerea bacalaureatului (1952), a hotărât să continue tradiția familiei, tatăl său era militar, și s-a înscris la Școala de Ofițeri de Marină din Constanța, făcând parte din "Promoția de aur – 1955".
     Tânărul locotenent Constantin Iordache a fost repartizat la Brigada 230 Nave Fluviale, în calitate de specialist mine dragaj, comandant al Grupului 2 Șalupe Dragaj din Divizionul 519 Dragoare Mine Obstrucții. În anul următor, 1956, ofițerul a fost mutat pe Distrugătorul 2 din Divizionul 418 Distrugătoare, pe funcția de comandant U.L.3, A.S.A. În perioada septembrie 1957 – octombrie 1958, s-a aflat la Sulina, servind ca specialist mine dragaj în statul-major al Divizionului 1111 Dragoare de Radă Sulina. În următorul an, locotenentul-major C.Iordache a fost șeful Biroului A.S.A. la locțiitorul comandantului pentru tehnică la Brigada 222 Apărarea Radei Maritime.
     La 23 noiembrie 1959, ofițerul a primit prima comandă a unei nave – Dragorul de radă 20 - din Divizionul 174 Dragoare de Radă Tulcea. În următorii cinci ani a deținut, succesiv, comanda DR 19, 18 și 27. La sfârșitul anului 1962 a fost avansat la gradul de căpitan-locotenent. În septembrie 1964 a fost numit locțiitor al comandantului și șef de stat-major al Divizionului 131 Nave Auxiliare din cadrul Brigăzii 24 Fluviale, pentru ca după doi ani să devină șef de stat-major și prim-locțiitor al comandantului Divizionului 339 Vânătoare de Submarine din cadrul Diviziei 42 Maritime( 1969-1971). Între anii 1967 – 1969, căpitanul de rangul 3 (avansat în dec.1968) Constantin Iordache a fost ofițer-elev la Academia Militară București.
     Între anii 1971 – 1975, a îndeplinit funcția de comandant al Dn. 339 V.S. La 23 august 1974 a fost avansat la gradul de căpitan de rangul 2.      În anul următor, a urmat Cursul postacademic la Academia Militară București. În perioada august 1975 – martie 1979, a fost șeful Secției Organizare-Mobilizare și Planificare Înzestrare și locțiitor al șefului de stat-major la C.M.M. A fost avansat la gradul de căpitan de rangul I la 9 mai 1977.
     Timp de patru ani (1979 – 1983) a fost comandantul Brigăzii 24 Fluviale Brăila. În aprilie 1983, a revenit la Constanța, în Comandamentul Marinei Militare, ocupând timp de un deceniu, succesiv, următoarele funcții: locțiitorul comandantului Marinei pentru pregătire de luptă și învățământ, șef de stat-major și prim-locțiitor al comandantului Marinei Militare și prim-locțiitor al șefului Statului Major al M.M. A fost avansat în grad de contraamiral la 23 august 1984. În anul 1985 a absolvit Cursul postacademic superior de strategie.
     Ultimii ani ai prodigioasei sale cariere militare, viceamiralul (din anul 1995) Constantin Iordache i-a petrecut la București, unde a îndeplinit funcția de inspector pentru Marină în cadrul Inspectoratului M.Ap.N. În anul 1996 a trecut în rezervă.
     Noul statut i-a dat posibilitatea să studieze mai mult problemele legate de istoria marinei, de arta operativă navală și de strategie maritimă, elaborând o valoroasă operă teoretică, atât de necesară spre învățătura tinerelor generații de ofițeri ai Forțelor Navale Române.
     În ultimii 12 ani, viceamiralul cu trei stele (din anul 2007) Constantin Iordache ne-a obișnuit cu apariții editoriale anuale majore. În noiembrie 2012 a văzut lumina tiparului la CTEA, București, ultima sa carte: Aviația Maritimă – necesitate stringentă a Forțelor Navale Române.
     A studiat și scris cu acribie și tenacitate, în timp ce boala neiertătoare îi decima trupul.
     Viceamiralul Constantin Iordache a fost căsătorit cu Pușa Iordache și împreună au avut doi băieți, Adrian și Sorin, care slujesc în cadrul Forțelor Navale, așa cum a făcut și distinsul lor părinte.