Membru al Consiliului Director al Clubului Amiralilor  

  
  Viceamiral (r)
  dr.ing. Ion Alexandru PLAVICIOSU

1.DATE PERSONALE:
• Născut la 22 februarie 1938, Pitești, Argeș.
• Căsătorit, 4 copii.

2.STUDII:
• Colegiul Național Carol I, Craiova, 1954;
• Academia Tehnică Militară, Facultatea Electromecanică, 1960;
• Curs de "Analiza Valorii" CEPECA București, 1974;
• Curs post-academic superior, M.Ap.N, 1988;
• RENAR, București, cursuri de certificare ca auditor pentru sistemele de management ale calitații și mediului și ca senior evaluator pentru premiul național al calității, "J.M. Juran", 2000, 2001, 2004.

3.TITLURI ȘTIINȚIFICE
• Doctor în știinte tehnice al Universitații Politehnice, București, 1985;
• Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România;
• Profesor universitar asociat;
• Cercetător științific gr.1.

4.GRADE MILITARE
• Sublocotenent, 1955;
• Locotenent inginer, 1960;
• Contraamiral cu o stea, 1989;
• Viceamiral cu două stele, 2000;
• Viceamiral în retragere (cu trei stele), 2008.

5.FUNCȚII INDEPLINITE
• Șef mecanic pe nave de lupta;
• Specialist electromecanic al Divizionului Dragoare de Bază;
• Specialist electromecanic al Divizionului 174 Dragoare de Radă;
• Specialist electromecanic la Brigada 24 Fluvială;
• Cercetator știintific la Centrul de Cercetări Știintifice al Marinei Militare, șeful Laboratorului de Armament;
• Comandantul Centrului de Cercetări Științifice al Marinei Militare;
• Profesor la Institutul de Marină " Mircea cel Bătrân", Constanța;
• Locțiitor al comandantului Marinei Militare și șef al Direcției Tehnice de Înzestrare;
• Prim locțiitor al șefului Departamentului pentru Producția de Apărare și Înzestrarea Armatei și șef al Direcției Tehnice de Control și Urmărirea Producției de Apărare ;
• Adjunct al ministrului transporturilor și șef al Departamentului Transporturi Navale;
• Consilier al ministrului apărării nationale;
• Comandantul Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Armatei;
• Comandantul Agentiei de Cercetare pentru Tehnica și Tehnologii Militare.

6. ACTIVITATE DIDACTICĂ ȘI ȘTIINTIFICĂ
• Autor a două brevete de invenție și 21 brevete de inovații;
• In calitate de cercetător știintific și conducător al unor instituții de cercetare a efectuat studiile și fundamentările teoretice și a coordonat programele de asimilare în fabricație și introducere în înzestrare pentru 32 de produse de tehnică militară și de luptă;
• Activitate didactică în cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batrân", Constanța, unde predau cursul de Management al Calității.

7. ACTIVITATE PUBLICISTICĂ:
Autor a 38 de lucrări știintifice publicate în revistele de specialitate din țară și străinătate, a 50 de documentații tehnice și tehnologice pentru produse sensibile și cu dublă utilizare, conducător de proiect în cadrul a cinci contracte de cercetare finanțate de Guvernul României. A elaborat notele de curs pentru cursul "Motoare cu ardere internă și turbine cu gaze"pentru Institutul de Marină "Mircea cel Bătrân"Constanța și notele de curs pentru cursurile de "Management al Calitații" ținute la Academia Tehnică Militară, București în 1966 și la Academia Navală în perioada 1998-2008.

8. APARTENENȚA LA ORGANIZAȚII, ASOCIAȚII:
• Membru AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association), din 1996;
• Membru COSPAR (Comittee of Space Research) -din 1992;
• Membru cu funcția de vicepreședinte (până în 1996) ROSA (Romanian Space Agency) - 1992;
• Membru în Consiliul Director al RENAR (Asociația de Acreditare din România) - 1998-2006;
• Membru titular și secretar general al AOSR (Academia Oamenilor de Știința din România);
• Vicepresedinte al Comisiei de energii neconvenționale a Academiei Române (1992 - 1994);
• Membru al Fundației Române pentru Calitate;
• Vicepreședinte al IRECE;
• Vicepreședinte al Ligii Navale Române 2002-2009;
• Asesor senior al Fundaței Române pentru Premiul Calității "J. M. Juran" (2002-2007);
• Coordonator al programului național de cercetare științifică INFRAS;
• Evaluator de proiecte de cercetare în cadrul programului INFRAS;
• Monitor de proiecte de cercetare în cadrul programului INFRAS;
• Evaluator de proiecte de cercetare în cadrul programelor naționale CEEX și PN2.

9. DECORAȚII ȘI DISTINCȚII
• Ordinul "Meritul Militar" clasa III-a, II-a, I-a;
• Ordinul " Steaua R.S.R " clasa V-a;
• Ordinul " Meritul Naval " în grad de cavaler;
• Ordinul " Prietenia " al R.P.D.Coreea;
• Medalia " Meritul Militar " clasa II-a, clasa I;
• Medalia " Virtutea Militară";
• Medalia " Intărirea prieteniei de luptă cu URSS ";
• Medalia " A 70-a aniversare a Forțelor Armate ale URSS ".