Contraamiral
       Ion BOIAN 

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 21 aprilie 1927 în comuna Aref, județul Argeș;
Căsătorit, un copil.

2. STUDII:
• Liceul "I.C. Brătianu" din Pitești, absolvent în 1948;
• Școala Militară de Marină, 1950;
• Academia Militară Generală, 1952;
• Curs postacademic la Academia Militară Generală, 1976;

3.GRADE MILITARE:
• Locotenet, 1950;
• Contraamiral, 1982;
• Contraamiral în retragere (cu 2 stele), 2006.

4. FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
• Ofițer în Secția Operații a Comandamentului Marinei Militare, 1952;
• Șef al biroului Operații al Comandamentului Marinei Militare, 1955-1960;
• Comandant al Divizionului 174 Dragoare de Radă, 1960;
• Șef de stat major al Brigăzii 24 Fluviale, 1961;
• Șef al Secției Operații și locțiitor al șefului Statului Major al comandamentului Marinei Militare, 1965-1971;
• Șef de stat major al Diviziei 42 Maritime, 1971-1977;
• Șef Secție Marină și Grăniceri din Marele Stat Major, 1977-1979;
• Comandant al Brigăzii 29 Vedete, 1978-1983;
• Comandant al Diviziei 42 Maritime, 1983-1990.

5. PUBLICAȚII:
• A condus colectivul care a elaborat "Manualul de calcule tactic-operative pentru
ofițerii de marină";
• A publicat articole și studii în Buletinul Marinei Militare.

6. APARTENENȚA LA ASOCIAȚII, ORGANIZAȚII:
• Membru fondator al Uniunii Naționale a cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, București, 1990;
• Membru al Consiliului Director al Ligii Navale Române din 1990;
• Membru al Clubului Amiralilor.

7. DECORAȚII:
A fost decorat cu 19 ordine și medalii românești și străine.

8.ACTIVITĂȚI, MOMENTE IMPORTANTE:
• Pe timpul Revoluției din Decembrie 1989 s-a aflat la comanda Diviziei 42
Maritime și navele acestei mari unități au intrat în dispozitiv de apărare a litoralului și porturilor maritime între Vama Veche și Gura Portiței. Navele antisubmarine au executat apărarea platformelor petroliere marine și supravegherea pe latura de est a zonei de responsabilitate a diviziei. "Au fost zile și nopți, pe care nu le pot uita și mulțumesc tuturor celor, care de pe mare sau pe uscat ar fi luptat fără șovăire, dacă ar fi avut în față un inamic real", mărturisește contraamiralul Ion Boian în volumul "Acțiunile navelor Marinei Militare în Revoluția din Decembrie 1989."