Contraamiral (r)  
          ing. Ioan CHIRIL

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 3 ianuarie 1936.

2. STUDII:
• Școala Militară Superioară de Marină, Facultatea de Artilerie (1954-1958);
• Academia Tehnică Militară, Facultatea Tehnică de Arme, specialitatea – Armament și Rachete (1965-1971);
• Curs de limba engleză la Academia de Înalte Studii Militare, 1976-1977.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1958;
• Contraamiral, 2000;
• Contraamiral în retragere (2 stele), 2007.

4. FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
• Comandant vedetă de siguranță la Flotila de Dunăre, 1958-1960;
• Comandant de vedete dragoare din Brigada Fluvială, Tulcea 1960-1962;
• Ofițer inginer cercetător la Centrul de Experimentări al Comandamentului Trupelor de Geniu (1972-1974), apoi succesiv mai multe funcții în Ministerul Apărării Naționale – ofițer inginer în Direcția Generală de Înzestrare (în prezent Departamentul pentru Armamente);
• Ofițer inginer direcțional în Departamentul pentru Producția de Apărare și Înzestrarea Armatei (D.P.A.I.A.) pentru uzinele producătoare de rachete, arme sub apă și muniții de marină;
• Șef de Serviciu asimilare tehnică de aviație și marină;
• Șef Serviciu asimilare tehnică de artilerie, tancuri, geniu, aviație, marină, transmisiuni și lasere;
• Înlocuitor al șefului Direcției Cercetare-Dezvoltare din D.P.A.I.A, 1990-1993;
• Șef al Serviciului de Coordonare a Cercetării Științifice Tehnice din Ministerul de Interne, 1993-1995;
• Trecut în rezervă în 1995, prin pensionare.

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• Lector în Catedra de marinărie a Institutului de Marină "Mircea cel Bătrân" (1962-1965);
• Lector proiectare artilerie și rachete la Școala de Ofițeri de Rezervă Bacău, 1971-1972.

6. LUCRĂRI ȘI PUBLICATE:
• Mai multe studii publicate în "Revista Tehnică Militară", printre care "Noutăți în construcțiile de nave";
• "Nave pe pernă de aer", "Portavioane";
• Participare la editarea revistelor Ligii Navale Române, director al revistei "România Maritimă și Fluvială"; Magazin

7. APARTENENȚA LA ASOCIAȚII, ORGANIZAȚII:
• Liga Navală Română (L.N.R.)din 1990;
• Președinte al Filialei București al L.N.R., 1997-2007;
• Președinte al Consiliului Director Național al L.N.R., 2007-2010;
• Membru al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, din 1996.

8. DECORAȚII ȘI DISTINCȚII:
• Medaliile și ordinele "Meritul Militar";
• Ordinul "Virtutea Maritimă", în grad de cavaler cu însemn pentru militari.

9. ALTE DATE:
• În perioada cât a lucrat în Comandamentul Trupelor de Geniu a inventat un tip de mină antiinfanterie;
• A participat la asimilare de tehnică militară în domeniile: artilerie, rachete, tancuri, auto, aviație,marină, radiolocație, electronică, laseri, chimie-geniu;
• A participat la activitatea de urmărire tehnico-inginerească a producției de armament în Uzina Mecanică Plopeni, Uzina Mecanică Mija, Uzina Mecanică Tohan Zărnești, Uzina nr. 2 Brașov, Uzina Metrom Brașov, Uzina Mecanică Cugir, Uzina Mecanică Sadu, Uzina Mecanică Reșița, Întreprinderea Electromagnetica, unitatea de producție de rachete de aviație Ploiești-Crângu lui Bot;
• La Ministerul de Interne a elaborat în premieră subprogramul de cercetare-
dezvoltare, secțiunea M.I., din Programul "Orizont 2000", apreciat ca un subprogram foarte bun de către conducerea Ministerului Cercetării și Tehnologiei.