Contraamiral (r)
        Vasile-Valerian HAȘOVSCHI

1.DATE PERSONALE:
• Născut la 30.12.1949, în municipiul Suceava și a decedat la data de 06.12.2012.

2.STUDII:
• Liceul militar "Ștefan cel Mare", Câmpulung-Moldovenesc, promoție 1967;
• Școala Militară Superioară de Marină (1970);
• Academia Militară, Facultatea Arme, Secția Marină, 1979;
• Cursuri de comandant de navă și de comandanți unități de nave;
• Colegiul superior de Stat Major (1995).

3.GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1970;
• Contraamiral 2000.

4.FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
• Ofițer cu navigația pe navă antisubmarină;
• Comandant navă antisubmarină;
• Șef stat major al unității de nave antisubmarine;
• Șef de stat major și apoi comandant al unei unități de nave dragoare;
• Șef al secției pregătire pentru luptă din Statul Major al Marinei Militare;
• Comandant de mare unitate nave dragoare;
• Șef stat major al Flotei Maritime și comandant al Flotei maritime;
• Trecut în rezervă în anul 2002.

5. LUCRĂRI PUBLICATE:
• Contribuții la elaborarea instrucțiunilor și manualelor de uz intern privind căutarea și atacul submarinelor și lupta contra minelor.

6. APARTENENȚA LA ASOCIAȚII, ORGANIZAȚII:
• Membru al Asociației Clubul Amiralilor.

7. DECORAȚII ȘI DISTINCȚII:
• Medaliile și ordinele prevăzute în lege pentru vechime în serviciul militar.

8.ALTE DATE:
• Pe timpul Revoluției din Decembrie 1989, în funcția de comandant al Divizionului Dragoare Maritime, a răspuns de apărarea dinspre mare a portului Midia. Navele din subordinea sa au executat patrulări în apele teritoriale și au participat la apărarea platformelor petroliere maritime;
• După 1990 a condus aplicații cu flotele aliate;