Contraamiral (r)
       George PETRE

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 28 noiembrie 1934, în orașul Fetești, județul Ialomița.
• Căsătorit, are un fiu, inginer.

2. STUDII:
• Liceului militar de marină din Galați (1954);
• Școala Militară Superioară de Marină, Facultate de Navigație, promoția 1958;
• Academia Militară, Facultatea de comandă și stat major, secția de marină (1973);
• Licențiat în filosofie, cursuri fără frecvență, (1973);
• Curs postacademic superior (de strategie militară), 9 luni, absolvit în 1983.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent 1958;
• Contramiral, 1984;
• Trecut în rezervă în anul 1995.

4. FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
• Ofițer cu navigația la la Distrugătorul 1 (fost "Regele Ferdinand");
• Locțiitor al comandantului la Apărarea Radei Mangalia (1958);
• Ambarcat pe Vânătorul de Submarine 2 din Divizionul 50 Vânătoare de Submarine (1958-1962);
• Ofițer 3 în Comandamentul Marinei Militare (1962-1964);
• Șef de Secție în Ministerul Apărării Naționale (1964-1971;
• Ofițer 1 în Comandamentul Marinei Militare (1973-1979);
• Locțiitor al Comandantului Marinei Militare (1979-1986);
• Șef de Direcție în Ministerul Apărării Naționale (1986-1990);
• Comandant al Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza" din Constanța (1990-1995);
• Trecut în rezervă în anul 1995.

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• În calitate de comandant al Liceului Militar de Marină a predat cursul de Navigație.

6. LUCRĂRI ELABORATE ȘI PUBLICATE:
• Coautor al unei istorii a Marinei militare (de la începuturi până în 1945), intitulată "Tradiții navale românești", Editura Militară, 1990;
• Monografiei Liceului Militar de Marină (coautor);
• "Noi contribuții la studierea războiului de pe Dunăre. 1877-1878", Editura UNAP Carol I, 2007;
• "Rememorări la țărmul mării", Editura C.T.E.A., 2007;
• A coordonat editarea lucrării "Războiului pe Dunăre 1877-1878", de Eugeniu Botez și Nicolae Chirițescu (2007);
• "Fenomene militare la Dunăre. Permanențe istorice.", în volumul "Importanța Dunării pentru NATO și UE", Editura CETEA, 20054;
• "Portul Constanța în peginile revistei Marea Noatră", în lucrarea "Portul Constanța între tradiție, actualiutate și perspective", Edituara APMC, 2007;
• Cuvânt înainte la lucrarea : "Pagini din gândirea românească 1844-1920", Editura CETEA, 2010;
• "Crucișătorul Potemkin la Constanța- iunie 1905. Curiozitate, panică, compasiune".

7. APARTENENȚA LA ASOCIAȚII, ORGANIZAȚII:
• Membru al Ligii Navale Române din 1996;
• Vicepreședinte și primvicepreședinte al filialei Constanța a Ligii Navale Române (1997-2005);
• Membru în Consiliul Director al filialei Constanța a L.N.R din 2005;
• Vicepreședinte în Consiliul Director Național al Ligii Navale Române, din 2009;
• Membru al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere;
• Membru fondator al asociației Clubul Amiralilor.

8. DECORAȚII ȘI DISTINCȚII:
• Ordinul "Meritul Militar" calsa III, II, I;
• Ordinul "Tudor Vladimirescu", clasa a V-a;
• Ordinul "Steaua Republicii Socialiste România", calsa a V-a și a IV-a;
• Ordinul "Meritul Maritim" și grad de cavaler cu însemn pentru militari;
• Medalii românești și străine;
• Emblema de onoare a Statului Major al Forțelor Navale, 2008;
• Emblema de onoare a Statului Major General, 2010.

9. ALTE DATE:
• În anul 1961 a promovat examenul de comandant navă de rangul III;
• Este autor a numeroase studii și articole de doctrină și teorie militară, de istorie a Marinei Române apărute în publicații ale armatei și ale marinei; comunicări și referate prezentate la sesiuni organizate de Academia Navală, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (publicate în "Analele Dobrogei"), de Muzeul Marinei Române;
• În calitate de membru al Subcomitetul Constanța al Comitetului Academiei Române pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii, a susținut referate la reuniunile anuale;
• Participare în perioada 1980-1984 la activitatea legată de modernizarea Muzeului Marinei Române;
• A fost membru al colegiului de redacție al Buletinului Marinei (1973-1980), membru al colegiului de redacție al revistei "MAREA NOASTRĂ" a Ligii Navale Române (1995-2001), din anul 2001 – redactor-șef.
A participat la numeroase activități de relații internaționale în țară și străinătate, pe linie de armată și de marină, la nivelul șefilor de state, al miniștrilor apărprii și locțiitorilor acestora, al comandanților marinelor militare, a unor specialiști etc.
• A organizat activități în cadrul "Lunii spriritualității marinărești"; a condus cercul de istorie navală organizat de Liga Navală Română; a inițiat și organizat concursul de matematică "Viceamiral Vasile Ursianu", xcare a ajuns la a 19-a ediție. Din august 2010 este redactorul șef al unei noi și moderne edituri a revistei Ligii Navale Române, "Marea Noastră ".