Contraamiral de flotilă (r)
         Victor Aurel BLIDEA

1. DATE PERSONALE
• Născut la 6 aprilie 1949 în municipiul Craiova; Căsatorit, doi copii și alti trei înfiați.

2. STUDII:
• Liceul Militar Dimitrie Cantemir,1965-1967
• Școala Militară Superioară de Ofițeri de Marină, promoție 1970;
• Academia Militară Generală Fcultatea de Comandă și Stat Major,1975-1977;
• Curs de securitate europeană, Școala N.A.T.O.,Germania 1994;
• Curs postacademic de stat major,1995;
• Curs pentru operații navale în sprijinul păcii și ajutor umanitar, Anglia 1995;
• Colegiul Național de Apărare,București 1998;
• Curs pentru generali și ofițeri superiori,Colegiul N.A.T.O., Roma 2001;
• Curs pentru operații navale de impunerea și menținerea păcii, S.U.A. 2002;

3.GRADE MILITARE:
• Locotenent,1970;
• Contraamiral de flotilă, 1999.

4. FUNCȚII INDEPLINITE:
• Comandant unitate de luptă navigație pe "Vînatorul" 33, 32 și 31 și apoi ofițer secund pe Vânătorul de submarine 31, 1970-1975;
• Comandantul Vânătorului 33 din Divizionul 339, Vânători de submarine, 1977-1979;
• Ofițer cu operațiile în Statul Major al Diviziei 42 Maritime,1979-1980; 1990-1991;
• Comandantul Vînatorului 265 din Divizionul 79,Vânatori de submarine și apoi șef de stat major și commandant al Divizionului Vânatori de submarine 79, 1991-1995;
• Șeful operațiilor în Statul Major al Comandamentului Marinei Militare 1995-1998;
• Locțiitor al Șefului Statului Major al Forțelor Navale, 1998-2003;
• Comandantul Forțelor Operaționale Navale și al Comandamentului Operațional Naval, 2003-2005;
• Pensionat și trecut în rezervă în anul 2005.

5. FUNCȚII CIVILE
• In perioada 1981-1990 a îndeplint funcțiile: inginer exploatare portuara,șef secție exploatare,director adjunct la Intreprinderea de Exploatare Portuară pentru produse M.I.C.M., Constanța Port.

6. DECORAȚII:
• Ordinul "Meritul militar" clasa a III-a și a II-a
• Ordinul național "Serviciul Credincios" în rang de cavaler.

7. ALTE DATE:
În ultima perioada a carierei militare a participat la acțiuni și activități care au dus la creșterea prestigiului Marinei Militare, mai semnificative fiind:
• planificarea primului exercițiu naval de parteneriat N.A.T.O. în Italia și apoi la desfașurarea acestuia in Marea Neagra in 1994;
• coordonarea procesului operațional de realizarea obiectivelor pentru integrarea marinei române în N.A.T.O.
• conducerea comisiilor române care au procedat la constituirea primei grupări
navale din Marea Neagră ("BLACKSEAFOR"), formată din nave ale tuturor țărilor riverane,ca masură de stabilitate și securitate regională, 1998;
• coordonarea procesului de mutare instalare și operaționalizare a S.M.F.N. în garnizoana București; decembrie 2002;
• reprezentarea Marinei Romane la lucrările simpozionului regional,"Puterea Navală", Venetia 2002, și la cel internațional de la Newport 2003;
Ca persoana care a avut oportunitatea să cunoască și să participe la activitați în cadrul celor două structuri militare, fostul Tratat de la Varșovia și apoi N.A.T.O., precum și a activităților dintr-o structură economică civilă a subliniat faptul ca :
"Marina Romană are capacități umane compatibile cu ale multor mari puteri navale și este în masură a-și produce elementele necesare conducerii structurilor navale naționale și a unor structuri navale multinaționale moderne".