Contraamiral de flotilă (r)
        Marian IOAN

1.DATE PERSONALE:
• Născut la 10 august 1946 în București.

2. STUDII:
• Liceul militar "Dimitrie Cantemir" Breaza, promoție 1964;
• Școala Militară Superioară de Marină Constanța (Actualmente Academia Navală), promoție august 1968;
• Academia Tehnică Militară, facultatea de mecanică, secția nave din cadrul Universității Galați, promoție 1979;
• Cursuri de specializare în domeniul demagnetizării navelor, 1969-1970 și 1971;
• Curs postacademic de management al activității de informații militare, 1984-1985;
• Curs internațional pentru directori din domeniul informațiilor militare - Londra 1999.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent în august 1968;
• Contraamiral de flotilă, 2001.

4. FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
• Comandant de navă fluvială de demagnetizare, 1968-1974;
• Ofițer în serviciul tehnic al Brigăzii 24 fluviale, 1974-1976;
Inginer șef al Secției de Reparații Nave din Brigada de vedete Mangalia, 1979-1980;
• Șeful Secției de Instruire Practică și Microproducție din Institutul de Marină, 1980-1983;
• Ofițer în Direcția Tehnică a Comandamentului Marinei Militare, 1983-1985;
• Ofițer analist în Direcția Informații Militare din Marele Stat Major, 1985-1990;
• Arașat militar aero și naval în Japonia, 1990-1992;
• Șef al Secției Atașați Militari din Direcția Informații Militare, 1996-1998;
• Locțiitor al șefului Direcției de Informații Militare, 1998-2003;
• Consilier al șefului Direcției de Informații Militare, 2003-2005;
• Senior consultant la firma "INTELLCOMPETITIV", 2005-2007.
• Trecut în rezervă în anul 2001.

5. LUCRĂRI PUBLICATE:

• Autor al unor studii și articole referitoare la rachetele navale și sistemele de apărare împotriva acestora, publicate în "Buletinul inginerilor și tehnicienilor" editat de Direcția Generală a Inzestrării Armatei;
• Lucrări din domeniul cunoașterii armatelor străine, publicate in "Buletinele de cunoaștere a armatelor străine" editate de Direcția Informații Militare.
• Cartea "Despre Intelligence ALTFEL și-n mai multe feluri", editura ADALEX-Sibiu, ISBN 978-973-1964-28-7
• Cartea de eseuri literare și aforisme "ALTFEL trecând prin viață" - două volume-editura ADALEX-Sibiu, ISBN 978-973-1964-24-9 și ISBN 978-973-1964-26-3;
• Cartea de eseuri umoristice "Zâmbete ALTFEL"-editura ADALEX-Sibiu, ISBN 978-973-1964-29-4.

6. APARTENENȚA LA ASOCIAȚII, ORGANIZAȚII:
• Membru al Asociației diplomaților militari în rezervă și în retragere, din anul 2001, iar din anul 2004 membru al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, filiala sector 3 București;
• Membru fondator al Clubului Amiralilor.

7. DECORAȚII ȘI DISTINCȚII:
Medaliile și ordinele prevăzute în lege pentru vechime în serviciul militar.

8. ALTE DATE:
Posesorul autorizației nr.1 în domeniul demagnetizării navelor (1970);
A efectuat 22 vizite pe linie de informații în 16 state.