Contraamiral de flotilă (r)
         Aurelian PRODAN

1. DATE PERSONALE:
• Născut la 11 septembrie 1947, în municipiul Suceava;
• Căsătorit doi copii.

2. STUDII:
• Școala Militară Superioară de Marină, promoție 1964-1968;
• Academia Militară Generală, Facultatea de Marină, 1982;
• Curs postacademic de comandanți de unitate, 1989;
• Curs postuniversitar de conducere strategică, 1999.

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1968;
• Contraamiral de flotilă, 2001.

4. FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
• Comandant serviciu de luptă artilerie pe nave antisubmarine din Divizionul 50 Vânători de Submarine, 1968-1969;
• Ofițer în statul major al Brigăzii 29 Vedete, 1969-1975;
• Specialist cu artileria în Statul Major al Divizionului 93 Vedete Torpiloare, 1975-1976;
• Ofițer în Statul Major al comandamentului Marinei Militare, 1976-1980;
• Comandant de navă în Statul Major al Divizionului 93 Vedete Torpiloare, 1982-1985;
• Șeful Statului Major al Divizionului 93 Vedete Torpiloare 1985-1991;
• Comandant al Divizionului 126 Vedete Torpiloare, 1991-1996;
• Șeful Secției Pregătire de Luptă în Comandamentul Marinei Militare, 1996-1998;
• Șeful Serviciului Resurse Umane din Statul Major al Forțelor Navale, 1998-2001.

5. DECORAȚII:
• Ordinul Național "Serviciul Credincios” în grad de cavaler;
• Ordinul "Meritul Militar”, clasa a III-a, a II-a, I-a;
• Medalia "Meritul Militar” clasa a III-a, a II-a, I-a;
• Emblema de onoare a Forțelor Navale Române.

6. APARTENENȚA LA ASOCIAȚII, ORGANIZAȚII:
• Membru fondator al Clubului Amiralilor;
• Membru al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere;
• Membru al Ligii Navale Române.