Contraamiral de flotilă (r)
Dr. Sorin LEARSCHI


Naționalitate: Română
Data nașterii: 24 noiembrie 1957

Perioada: decembrie 2013 - prezent
Funcția sau postul ocupat: Lector universitar (asociat din 2010) la Academia Navală "Mircea cel Bătrân" din Constanța.

Perioada: februarie 2009 – noiembrie 2013
Funcția sau postul ocupat: Comandantul Flotilei 56 Fregate
Activități și responsabilități principale: Conducerea, coordonarea și reprezentarea Flotilei 56 Fregate (3 fregate, o navă logistică și un grup de elicoptere).
Conducerea activității la nivelul Portului Militar Constanța (Comandant al Portului Militar);
Planificarea, organizarea și conducerea procesului de implementare a "Operației Black Sea Harmony" impreună cu reprezentanți ai Ministerelor: Transporturi, Interne, Finanțe, alte structuri din domeniul securității naționale - (șef de proiect)

Perioada: 2006 – februarie 2009
Funcția sau postul ocupat: Locțiitor al comandantului Flotilei 56 Fregate in Ministerul Apărării Naționale/ Forțele Navale / Constanța
Activități și responsabilități principale: dezvoltarea strategiei Flotilei 56 Fregate și coordonarea compartimentelor;
supervizarea directă a structurii de securitate;
stabilirea și conducerea parteneriatelor și alianțelor în vederea derulării proiectelor naționale și internaționale;
integrarea, optimizarea și cerificarea operarii elicopterelor la bordul fregatelor în cadrul proiectului "Puma Naval";
inițierea și urmărirea planurilor de investiții și dotare;
elaborarea și/sau avizarea procedurilor operaționale, regulamentelor, normativelor specifice

Perioada:2004 - 2006
Funcția sau postul ocupat: Comandant al fregatei Tip 22 “Regele Ferdinand” în Comandamentul Flotilei 56 Fregate / Constanța
Activități și responsabilități principale:Comanda și controlul fregatei Tip 22 "Regele Ferdinand" în domeniul administrativ și operativ.
Conducerea navei la misiuni naționale și internaționale (Marea Neagră, Marea Mediterană, Oceanul Atlantic).

Perioada: 2002-2004
Funcția sau postul ocupat: Șef Birou Planificare Operații Navale/Comandamentul Flotei / Constanța
Activități și responsabilități principale: Planificarea activităților și acțiunilor militare specifice în cooperare cu aviația și organele civile
Elaborarea planurilor de contingență.

Perioada: 2001-2002
Funcția sau postul ocupat: Ofițer cu planificarea pentru Forțele Navale în cadrul structurii de planificare, organizare și conducere a programului româno-american “MIL to MIL” în Statul Major General/Ministerul Apărării Naționale, în București
Activități și responsabilități principale: Planificarea activităților și acțiunilor specifice programului de pre-aderare a României la NATO


Perioada: 2000-2001
Funcția sau postul ocupat: Șef al Biroului Planificare și Pregătire de Comandament în Comandamentul 9 Operațional “Dobrogea” (JOINT tip Divizie) / Constanța
Activități și responsabilități principale: Întocmirea, fundamentarea și coordonarea planurilor de pregătire și instruire a comandamentului șu structurilor subordonate
Organizarea evaluărilor personalului și structurilor subordonate.

Perioada: 1997 -2000
Funcția sau postul ocupat: Șef de stat major si prim locțiitor al Divizionului 146 Dragoare de Baza și Puitoare de Mine la Divizionului 146 Dragoare de Baza și Puitoare de Mine/Flota / Constanța
Activități și responsabilități principale: Planificarea, pregătirea și coordonarea activităților statului major al unității (personal, informații, operații și pregatire pentru luptă,logistică, comunicații și informatică) precum și conducerea navelor subordonate (6 nave).
Organizarea evaluărilor personalului și structurilor subordonate.

Perioada: 1995-1997
Funcția sau postul ocupat: comandantul Puitorului de Mine Vam MURGESCU la Divizionul 146 Dragoare de Baza și Puitoare de Mine / Constanța
Activități și responsabilități principale: Comanda navei și controlul unui grup de nave

Perioada: 1993 -1995
Funcția sau postul ocupat: comandantul dragorului de bază Vam GRECESCU la Divizionul 146 Dragoare de Baza și Puitoare de Mine / Constanța
Activități și responsabilități principale: Comanda navei și controlul unui grup de nave

Perioada: 1991 -1993
Funcția sau postul ocupat: Șeful Biroului Operații și Instrucție/Statul Major/ Divizionul 146 Dragoare de Baza și Puitoare de Mine
Activități și responsabilități principale: Planificarea, pregătirea și coordonarea activităților de instruire, asigurare logistică, comunicații, personal, electromecanică navală, evaluare personal, în unitatea de nave.

Perioada: 1990 -1991
Funcția sau postul ocupat: comandant Secție Vedete Torpiloare/Divizionul 126 VTM la Divizionul 126 VTM/Brigada 29 Vedete / Mangalia
Activități și responsabilități principale: Comanda navei și controlul unui grup de nave

Perioada: 1989 -1990
Funcția sau postul ocupat: comandant navă purtătoare de rachete la Divizionul 133 VPR / Mangalia
Activități și responsabilități principale: Comanda navei și controlul unui grup de nave

Perioada: 1987 -1989
Funcția sau postul ocupat: Ofițer student/Universitatea Națională de Apărare la Divizionul 133 VPR / București

Perioada: 1984 -1987
Funcția sau postul ocupat: comandant Vedetă Torpiloare/Divizionul 126 VTM la Divizionul 126 VTM/Brigada 29 Vedete / Mangalia
Activități și responsabilități principale: Comanda navei

Perioada: 1982 -1984
Funcția sau postul ocupat: Ofițer secund/VTM la Divizionul 126 VTM/Brigada 29 Vedete / Mangalia
Activități și responsabilități principale: Planificarea, pregătirea și coordonarea activităților navei (personal, informații, operații și pregatire pentru luptă,logistică, comunicații și informatică)

Perioada: 1980 -1982
Funcția sau postul ocupat: Comandant Unitate de Luptă Comunicații, Radioelectronică Navală și Observare la Divizionul 93 VTM/Brigada 29 Vedete / Mangalia
Activități și responsabilități principale: Asigurarea comunicațiilor, observării vizuale și radioelectronice la nivelul navei. Aplicarea măsurilor și procedurilor de Război Electronic.

Educație/Calificări
2009 Colegiul de Război/ curs post-universitar pentru conducere strategică
2008 Curs de Relații Publice
2008 Obținerea titlului de "Doctor în Științe Militare"
2003 - 2004 cursul de Ofițer principal cu Operațiile Navale, Anglia.
2003 Curs operator GMDSS
2003 Curs avansat de Limbă Engleză
2003 Cursul de evaluatori NATO PfP în Niininsalo/Finlanda, în urma căruia a fost numit ca șef de echipă internaționala de evaluare în cadrul exercițiilor NATO PfP.
2000 cursul post-universitar pentru conducerea Marilor Unități/nivel operativ/Universitatea Națională de Apărare
1999 Curs proceduri și operatii NATO
1999 Școala de Luptă Contra Minelor – EGUERMIN/Belgia, Cursul Avansat de Luptă Contra Minelor Marine
1998 Curs începători de Limbă Engleză
1987 - 1989 Universitatea Națională de Apărare/șef de promoție
1984 curs de Comandant de navă de rangul III-IV/șef de promoție
1976 - 1980 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Facultatea "Navigație"
1972 - 1976 Liceul Teoretic, profil Real din Mangalia

Aptitudini și competențe personale

Atestat nr. 3389/24.03.1995, eliberat de Ministerul Învățământului privind specialități și funcții civile: Transporturi navale; nave; utilaje și operațiuni de pescuit; eploatare hidraulică; hidroameliorații; mecanizarea lucrărilor de construcții hidrotehnice; hidrografie; oceanografie și meteo; învățământ de specialitate de marina.
Comandant navă (7 tipuri de nave militare)
Conducător de ambarcațiuni de agreement cu motor și vele, clasa C și D
Permis de conducere categoria B/1994

Limbi străine cunoascute:
Engleză (fluent)
Franceză (mediu)


Competențe și aptitudini organizatorice
capacitate de organizare, îndrumare și conducere a organizațiilor complexe;
eficiență și rapiditate în analiza situațiilor și luarea deciziilor;
planificare strategică și implementare de tactici și politici derivate;
înființare și coordonare de echipe pentru proiecte multi-disciplinare;
preocupare pentru îmbunătățirea proceselor și implementarea celor mai bune practici;
implementarea mediilor de lucru stimulative, bazate pe echitate și excelență profesională;
deschidere pentru negociere, atitudine pozitivă și flexibilă;
conectivitate și experiență în mediile internaționale și inter-culturale;
creativitate și capacitate de adaptare la situații noi;
managementul schimbării.

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului
Microsoft Office, Word, Excel, Microsoft Project, Outlook, PowerPoint, OneNote

Diverse
• A fost comandantul fregatelor Regele Ferdinand și Regina Maria la aducerea în țară a acestora, iar în 2005 a comandat fregata Regele Ferdinand în cadrul primei participări a României la Operația NATO (art. 5) "Active Endeavour";
• În anul 2006 a fost desemnat Ofițerul Anului 2005, titlu decernat de Clubul Amiralilor din Marina Română;
• A fost decorat cu Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Ofițer, Emblema de Merit Știința Militară clasa I și Emblema de merit În serviciul armatei clasa a II-a, "Onoarea Armatei Romaniei" cu însemne de pace;
• Avansat în grad până la gradul de contraamiral de flotilă (general cu o stea - 2012).
• Membru in Comitetul Director al asociației non-profit Clubul Amiralilor;
Este căsătorit cu Maria și împreună au 2 copii: Corina Roxana (economist BANCPOST) și Sorin Adrian (ofițer mecanic în Marina Comercială).