Asociația "Clubul Amiralilor" este o asociație neguvernamentală, autonomă și apolitică, constituită în scopul afirmării și menținerii unor relații colegiale între amiralii României, precum și stimularea preocupărilor acestora pentru efectuarea de studii, sinteze, memorii și lucrări referitoare la problematica forțelor navale.

Din asociație fac parte atât amiralii din activitate cât și cei din rezervă sau în retragere, fapt ce asigură acestora posibilitatea de a studia trecutul, dar cu precădere prezentul și mai ales viitorul Marinei Române, cu cele două componente principale - Forțele Navale și Marina Comercială.

Scopul și obiectivele Asociației "Clubul Amiralilor" au fost onorate în decursul anilor, prin dezbateri teoretice, informări, apariții editoriale, întâlniri cu militarii activi și cu personalități ale vieții militare, culturale și științifice, premierea anuală a celor mai valoroase cărți cu subiecte de marină, acordarea de premii șefilor de promoții ai instituțiilor de învățământ de marină etc.

Nu au fost neglijate activitățile culturale sau cele de recreere a membrilor Clubului, prin participarea acestora la întâlnirile lunare și trimestriale, la sărbătorirea zilelor de naștere și onomastice, la excursii la obiective turistice din zonă. La multe dintre activități au participat și soțiile membrilor.

- Asociația CLUBUL AMIRALILOR s-a constituit la data de 28 februarie 2004 și funcționează în cadrul Cercului Militar Constanța (Casa Armatei) din str. Traian nr. 29, Constanța.
- Are aprobarea de funcționare, ca persoană juridică, în baza hotărârii nr.131 din 21 iunie 2004 a Judecătoriei Constanța.
- Asociația are codul de identificare fiscală nr.17027914 .
- Asociația Clubul Amiralilor are contul nr. RO 52 CECECT 0137 RON 0153718 deschis la CEC Bank.
In contul asociației se pot depune sume reprezentând :
- taxa de înscriere și cotizația
- donații, sponsorizări
Insemnele proprii ale Asociației sunt:
- fanion
- emblemă grafică
- antet pentru corespondență
- ștampilă
- insigna purtată de membri.

Funcționarea Asociației este reglementată de
:
- Ordonanța guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată prin legea nr.246/2005;
- Statutul Asociației Clubul Amiralilor
- Hotărârile adunării generale.

Componența Consiliului Director al Asociației:
La adunarea generală din 30 martie 2016 au fost aleși președintele, vicepreședintele și membrii Consiliului Director al Asociației "Clubul Amiralilor":

Președinte : Am. (rtg) Traian ATANASIU
Vicepreședinte: Cam.fl.(r) Dan Leahu
 
Membri:   Vam.(rtg) Virgil STOICA
  Vam.(r) Ion Alexandru Plăviciosu
  Cam.(r) Constantin Năsuia
  Cam.(r) ing. Marcel Dragu
  Cam. fl. (r) Sorin LEARSCHI