În această lucrare, autorii își propun să facă o analiză profundă a forțelor navale pe plan mondial și
să contureze o imagine de perspectivă medie și lungă a evoluției acestora.
Pentru a avea un element de referință, lucrarea debutează cu un capitol care face o scurtă analiză
a evoluției forțelor navale ale principalilor actori din cel de-al doilea război mondial, din momentul încheierii acestuia și până în prezent De asemenea, sunt abordate și problemele de evoluție a doctrinelor, strategiilor și conceptelor strategice, în special prin prisma modului cum acestea influențează evoluția forțelor navale, dar și problemele de politică navală, reușindu-se o definire, categorisire și ierarhizare a intereselor navale ale statului.
Partea cea mai importantă a lucrării se referă la analiza programelor de dotare a forțelor navale în acest secol, precum și la cele mai importante proiecte care, de fapt, constituie elementul cheie al structurii forțelor navale în secolul XXI, dar și la principalele misiuni care vor sta în fața forțelor navale ale lumii, în acest secol.
Lucrarea face parte din puținele lucrări de această factură din literatura de specialitate, nu numai pe plan național (unde este singura lucrare de acest gen), dar și pe plan european și mondial.
Se adresează unui public larg, începând de la profani și până la experții în domeniu și este elaborată în așa fel încât să poată fi lecturată ușor, deși conține foarte multe date.

Lucrarea nu mai este disponibilă. În cazul unei comenzi convenabile, editura este dispusă la tipărirea unor volume suplimentare, contra cost.