Lucrarea se adresează, în principal, studenților din anii terminali ai Academiei Navale, cu scopul de a-i familiariza pe aceștia cu noțiunile de politică navală, strategie, doctrină navală și concepte strategice navale, nelimitându-se numai la definirea acestora, ci și intrând în probleme de detaliu, cum ar fi conținutul prezumtiv al acestor documente, căile de realizare și responsabilitățile în acest sens.
Prezentând succint diferite strategii și doctrine din lume, cu scopul de exemplificare, practic, lucrarea se vrea a fi o provocare pentru cei ce doar vorbesc, dar nu construiesc nimic și pentru cei care doresc să facă ceva, dar nu știu de unde să înceapă.
Lucrarea abordează și subiecte de actualitate din domeniul naval, cum sunt pirateria, jaful armat pe mare și terorismul naval, ca principale probleme în domeniul naval ale secolului XXI.
De asemenea, sunt abordate și misiunile forțelor navale în secolul XXI, deoarece, actualii studenți sunt cei care vor fi factorii decidenți și executanții în ducerea la îndeplinire a acestora.
Practic, această lucrare, îi pregătește pe viitorii ofițeri de marină să poată aborda subiecte de bază în pregătirea lor ca viitori diriguitori ai destinelor navale ale României, dar și pe cei care, deja, sunt ofițeri, pe diferite trepte ierarhice, să înțeleagă mai bine conținutul acestor noțiuni, pentru a elimina confuziile și pentru a putea elabora politici și strategii sau, în calitate de factori decidenți, la nivel operativ sau strategic, să poată elabora concepte strategice.

Lucrarea, din motive materiale, a fost tipărită într-un număr limitat de exemplare, nefiind disponibilă pentru vânzare, ci numai pentru consultare, în Biblioteca Academiei Navale.