Anuarul 2010 prezintă 66 membrii ai Clubului, în ordinea gradelor. În Clubul Amiralilor sunt și cinci generali. Toți au activat în Marină sau în unități din Dobrogea, cu care unitățile de marină au avut o strânsă cooperare.

Toți cei 66 membri actuali ai Clubului Amiralilor sunt animați de dorința de a fi slujitori de nădejde ai țării în problemele maritime și fluviale, pentru a ne îndeplini misiunile ce ne revin în cadrul NATO și Uniunea Europeană în vederea realizării unui climat de stabilitate și securitate în zona Mării Negre.

Tiraj distribuit în proporție de circa 40%. Relații privind achiziția anuarului se pot obține contactând Clubul