Cartea "FORȚELE NAVALE ELEMENT ESENȚIAL AL PUTERII MARITIME ÎN MAREA NEAGRĂ" a fost publicată de către autori (comandor Niculae VÂLSAN și contraamiral de flotilă (rez.) prof. univ. dr. Marius HANGANU) în anul 2006 la Editura Universității de Apărare Carol I (ISBN (10)973-663-404-3; ISBN (13)978-663-404-8) și este rezultatul activității de cercetare științifică desfășurată de comandor
Niculae VÂLSAN sub coordonarea contraamiralului de flotilă (rez.) prof. univ. dr. Marius HANGANU pentru obținerea titlului de doctor în științe militare și informații (tema tezei de doctorat: Importanța Mării Negre în contextul geopolitic de la începutul mileniului III și reflectarea ei în conținutul și perspectivele acțiunilor forțelor navale).
Lucrarea a fost premiată de Clubul Amiralilor, în februarie 2007, cu premiul special "Viceamiral Ion BĂLĂNESCU, în domeniul teorie și artă militară".
Cartea are în cuprins intoducerea, trei capitole, concluzii finale, 19 anexe și are 215 pagini (inclusiv bibliografia).
În capitolul 1, Importanța Mării Negre în contextul geopolitic de la începutul mileniului III, este făcută o radiografie geopolitică amănunțită a regiunii Mării Negre în ansamblu, cât și în amănunt a celor șase state riverane, se realizează o ierarhizare funție de "putere" a statelor riverane și se subliniază principalele tendințe care se manifestă în regiune, atât în relațiile dintre actorii regionali, cât și a celor cu participarea altor actori geopolitici ineteresați.
Capitolul 2 prezintă analiza evoluției puterii maritime a statelor riverane și demonstrează de ce puterea maritimă a riveranilor este un element important în geopolitica regiunii.
Capitolul 3 (Reflectarea importanței Mării Negre în conținutul acțiunilor forțelor navale) prezintă acțiunile forțelor navale moderne și perspectiva acțiunilor probabile ale forțelor navale ale riveranilor. De asemenea, se radiografiază, pe baza informațiilor din bibliografie și pe baza experienței în domeniu a autorilor, conținutul acțiunilor forțelor navale ale riveranilor comparativ cu conceptele moderne de folosire a puterii maritime ale unui stat și cu tipul de operații pe care acestea le pot executa.
Concluziile finale prezintă faptul că "Marea Neagră în sine este importantă din punct de vedere geoeconomic și geostrategic, iar importanța sa geopolitică este dată de suprafața de uscat ce o înconjoară, istoria acesteia și implicarea actorilor internaționali în problematica complexă actuală a regiunii". Este prezentat, de asemenea, de ce consideră autorii că Marea Neagră are o importanță crescută la acest început de mileniu. Sunt arătate în final modalitățile politice și strategice de realizare a securității și stabilității regiunii, cât și contribuția pe care forțele navale ale țărilor riverane și-o pot aduce la obținerea acestui deziderat, cu accent pe contribuția Forțelor Navale ale României.
Anexele completează datele necesare pentru ca cercetarea științifică să fie completă.