Apărută în anul 2005 la Editura CTEA, București
Cartea conține 17 studii ale unor personalități militare și civile, printre care amintim:
- Importanța startegică a Dunării în condițiile aderării României la N.A.T.O. și U.E. de amiral (r) Gheorghe Marin;
- România și geopolitica Mării Negre a Dunării de amiral (r)Gheorghe Anghelescu ;
- Gurile Dunări, poziție geostrategică importantă pentru Europa de viceamiral (r) Constantin Iordache;
- Statutul juridic al Dunării de lector univ. dr.Constantin Anechitoae;
- Bazinul hidrografic și albia Dunării de inginer dr. Constantin Bondar;
-Transportul de mărfuri și călători pe Dunăre de inginer Iordache Panait.