Este o culegere ce apartine domeniului literar al publicisticii. Conține o paletă largă de teme cu două moduri de abordare: discurs științific (sinteze din lucrări prestigioase) și articole de popularizare, publicate de autor în reviste și ziare. Sunt abordate aspecte interesante, și mai puțin cunoscute în prezent, toate cu tentă navală, toate despre români. În general sunt două capitole mari: istorie și literatură.

La secțiunea de istorie lectorul poate citi despre: acțiuni navale pe vremea lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu la Dunăre și mare, 150 de ani de la nașterea lui Anghel Saligny (3 articole), Alexandru Ioan Cuza ctitorul marinei militare a statului roman modern (4 articole), înființarea școlii Flotilei și anii ce au urmat ai învățământului de marină (5 studii), inaugurarea Canalului Sulina, Ziua Marinei-istorii (2 articole), crucișătorul Potemkin la Constanța, 70 de ani de la moartea lui Jean Bart, Constanța sub teroarea războiului în 1944, evoluția marinei în perioada 1873-1998, portul Constanța în paginile revistei Marea Noastră, amintiri ale autorului (cu bricul Mircea în furtuna din 1953, participant în 1951 la Galați la retrocedarea unor nave de către sovietici) ș.a.

La literatură spectrul e spectaculos: Eminescu și Marea (3 articole), valurile în poemele lui Octavian Goga, lirica mării la poeții basarabeni, Geo Bogza marinar (6 articole). Subiectele abordate au fost iscate de aniversări și comemorări care au avut loc la Constanța, la țărmul mării, de unde si titlul cărții.