ÎNTÂLNIREA TRIMESTRIALĂ A MEMBRILOR CLUBULUI AMIRALILOR