Sărbătorirea decanului de vârstă al Clubului Amiralilor