Participarea CLUBULUI AMIRALILOR la sărbătoarea zilei
UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE