Adunarea Generală Anuală a Asociației "CLUBUL AMIRALILOR"