Contraamiral   
Valentin GHEORGHIU    

   (1939 - 2009)

   
 

 1. DATE PERSONALE:
Născut la 01 ianuarie 1939, în Constanța, decedat la data de 17 aprilie 2009.
Căsătorit, doi fii, unul ofițer în Marina Militară.

2. STUDII:
• Liceul militar de marină Galați, promoție 1956;
• Școala Superioară de Marină Baku (fosta U.R.S.S.), 1956-1960;
• Curs de cercetare în adâncimea teritoriului inamic, 1960, 1961;
• Curs comandanți nave de rangul 3 și 2;
• Academia Militară, facultatea arme, secția marină, 1973-1975;
• Curs de perfecționare a cadrelor de conducere și didactice, 1982.
• Colegiul Superior de Stat Major, 1991-1992;

3. GRADE MILITARE:
• Locotenent, 1960;
• Contraamiral, 1995, cu ocazia trecerii în rezervă.

4. FUNCȚII ÎNDEPLINITE:
• Ajutor specialist arme sub apă la unitate de nave dragoare fluviale, 1960;
• Comandant vedetă torpiloare și comandant secție, 1961-1965;
• Specialist arme sub apă la unitatea de vedete torpiloare, 1969;
• Șef de stat major la unitate vedete torpiloare, 1975-1977
• Comandant unitate de vedete torpiloare, 1977-1980;
• Șef birou învățământ și pregătire de luptă în Centrul de Instrucție al Marinei Militare, 1980-1990;
• Comandant al Brigăzii 29 Vedete, 1990-1995.

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
• A participat la elaborarea programelor de învățământ pentru cursurile de ofițeri și maiștri
militari de marină de la Centrul de Instrucție al Marinei Militare;
• La aceiași unitate de învățământ a condus orele de pregătire a ofițerilor prin cursuri la
disciplinele „Cinematică navală” și „Tactica folosirii în luptă a navelor și armamentului din dotare”.

6. LIMBI STRĂINE:
• limba rusă.
• Limba greacă.

7. LUCRĂRI PUBLICATE:
• Contribuții prin traduceri și studii personale la elaborarea manualului „Folosirea în luptă a
torpilelor”;
• Elaborarea „Dispozițiunilor de folosire în luptă a vedetelor torpiloare” și a „Dispozițiunilor
pentru serviciul zilnic“.

8. APARTENENȚA LA ASOCIAȚII, ORGANIZAȚII:
• Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere;
• Membru fondator al Asociației Clubul Amiralilor.

9. DECORAȚII ȘI DISTINCȚII:
• Ordinul „Meritul Militar”, clasa III, II, I;
• Medalia „Meritul Militar”, clasa III, II, I;

10. ALTE DATE:
• A realizat „Abac pentru organizarea atacului și calculului elementelor jerbelor de torpile“ pentru vedete torpiloare.;
• A fost șeful colectivului care a executat primul calculator de bord pentru vedete torpiloare.
• A contribuit la realizarea Memoratorului de Cinematică Navală, ediția 1988.